Regionens historia

Jönköping ligger i Jönköpings län och mer specifikt Jönköpings kommun. I skrivande stund är det en av Sveriges största orter med närmare 100 000 invånare. Sett till hela regionen är invånarantalet kring 150 000. 

Jönköping är inte en ung stad, utan har en historia som sträcker sig ända tillbaka till 1200-talet. Stadens framväxt har inte alltid varit en dans på rosor, utan under sent 1500-tal brändes och skövlades staden till grunden.

Jönköping grundades som gränsort mot Danmark 

Som ofta är fallet med Sveriges äldre orter finns det inget exakt årtal då Jönköping grundades. Runt mitten av 1200-talet tros orten i vilket fall ha grundats som en sydlig utpost mot Danmark. 

Det vi vet med säkerhet är när Jönköping officiellt blev en stad, 1284, då området fick sina stadsprivilegier. Det innebar att Jönköping blev en plats där man fick bedriva handel. Stadsprivilegiet tilldelades direkt från kungen och var av stor vikt för ortens framväxt under tidigt 1300-tal. 

Stora delar av Jönköpings historia under 1300–1500-tal berör handel och en stadigt växande befolkning. År 1567 inträffar dock en ovanlig och tragisk händelse, när staden blir bränd och plundrad under ett danskt fälttåg. År 1612 bränner invånarna själva ner sin stad på nytt, för att undvika en belägring under Kalmarkriget. 

Under 1800-talet lades grunden till det moderna Jönköping 

1800-talet är en viktig period för Jönköping. Dels grundades Jönköpings tändsticksfabrik, som senare blev uppköpt av det vi i dag känner till som Swedish Match AB. Fabriken fortsatte att producera tändstickor fram till 1940, när produktionen lades ner helt. 

Utöver tändstickorna tänds även andra idéer i Jönköping under den här perioden. Jönköpingsbladet, en av Sveriges mest profilierade liberala tidningar på den tiden, ges ut 1843. Knappt 30 år efter det första numret slutar dock tidningen att tryckas. Redan då hade den dock lämnat ett avtryck på Sveriges politiska karta. 

Fram till 2005 fanns inte region Jönköping 

Under hela Jönköpings historia har det pratats om en stad, och det närbelägna området. Även om det i ett historiskt perspektiv inte är något ovanligt komplicerar flera mindre städer och kommuner saker som kollektivtrafik och sjukvård. 

2005 ges av denna anledning Region Jönköping befogenheten att styra sjukvården, kollektivtrafiken och det kulturarbete som finns i regionen. I och med detta beslut blir Region Jönköping även ett officiellt begrepp som innefattar hela Jönköpings län.