Utbildning i regionen

Är du själv intresserad av att plugga vidare, eller har du barn som fortfarande går i gymnasiet? Oavsett vilken livssituation du befinner dig i hittar du troligtvis den utbildning du behöver i Jönköping. 

Jönköping har förutom vuxenutbildningar och 17 gymnasieskolor även högskolan i Jönköping med en rad utbildningar på olika nivåer. 

Gymnasieutbildningar i Jönköping 

I Jönköping och den närliggande regionen finns det gott om gymnasieskolor. Totalt finns det fem kommunala gymnasieskolor, varav en har en praktisk profil. Utöver det har regionen två naturbrukscentrum, det vill säga gymnasium med inriktning mot naturbruk. 

Som om inte det räckte finns det ytterligare två gymnasieskolor som upphandlas av regionen och åtta privata gymnasieskolor. Bland de privata gymnasieskolorna finner vi större skolor som Jensen och Thoren bland andra. 

Även på högskolan erbjuds det utbildning på gymnasienivå, exempelvis tekniskt basår. Utbildningen ska ge samma spetskompetenser som den naturvetenskapliga inriktningen ger på gymnasiet och hålls både på campus och på distans. 

Högskoleutbildningar i Jönköping 

De högskoleutbildningar som erbjuds i regionen kommer i de allra flesta fall från högskolan i Jönköping. I dagsläget erbjuder högskolan över ett hundratal kurser och program på olika nivåer. 

Något som i många avseenden skiljer högskolan i Jönköping från andra liknande instutioner är att de har ett väldigt välutvecklat utbud av utbildningar med yrkesinriktningar. 

Bland yrkeshögskoleutbildningarna hittar man förutom mer ”traditionella” utbildningar inom administration och el även program för utvecklare. Det finns även program för logistik, vilket inte är konstigt med tanke på näringslivet i regionen. 

Vuxenutbildningar i Jönköping 

Förutom alla de utbildningar som erbjuds via gymnasiet och högskolan finns det även vuxenutbildningar i Jönköping. Dessa utbildningar är på samma nivå som yrkesförberedande program på gymnasiet, och riktar sig speciellt till vuxna som vill byta arbete eller öka sina chanser att komma in i näringslivet. 

Även här finns ett brett spektrum av utbildningar. I huvudsak delas utbildningarna in i följande kategorier: 

  • El och fastighet. Exempelvis fastighetstekniker, installationselektriker. 
  • Fordon och transport. Exempelvis yrkesförare, lastbilsmekaniker. 
  • Handel och administration. Exempelvis administratör, ekonomiassistent. 
  • Industriteknik. Exempelvis svetsare, maskinoperatör. 
  • Restaurang, bageri och hotell. Exempelvis kock, bartender. 
  • Vård och omsorg
  • Barn och fritid.
  • Bygg och VVS. Exempelvis målare, VVS-montör. 

Utöver detta finns det även utbildningar för att bli väktare och trädgårdsskötare med mera.