Företagande i regionen

Jönköping är ett epicentrum i en av de företagstätaste regionerna i Sverige. I skrivande stund finns det över 14 000 registrerade bolag och organisationer bara i Jönköpings kommun. 

Breddar man perspektivet till hela regionen finns det tiotusentals aktiva organisationer och företag. Här hittar du mer information om regionens näringsliv.

Jönköping – en företagsam ort 

Det tåls att sägas igen, det råder ingen brist på företagande i region Jönköping. Med cirka 14 000 aktiva organisationer och företag finns det en stor spridning på verksamhetsområdena, men många företag är verksamma inom logistik och IT. 

Tips! Vill du starta ett eget företag har Jönköpings kommun utmärkta resurser för att hjälpa dig på din resa. 

Av de största företagen i regionen kan följande nämnas: 

  • Husqvarna AB, cirka 12 000 anställda
  • Liljedahl Group AB, cirka 1 200 anställda
  • ITAB Shop Concept AB, cirka 3 200 anställda
  • Fagerhult AB, cirka 3 200 anställda

Ett logistikcentrum med nära till allt 

Något som Jönköping, kanske något okänt, konkurrerar med är att de når 80 procent av Sverige inom en radie på 40 mil. Det gör att många företag gärna har sina centrala logistikcentrum i regionen. 

Söder om Jönköping, i Torsvik, finns ett av de äldsta och största av denna typ av centrum. Här jobbar tusentals med att hålla igång logistiken för företag som IKEA och Elgiganten. 

För dig som redan jobbar i logistikbranschen finns det alltså ett smörgåsbord av företag att söka anställning hos. 

Den offentliga sektorn växer med regionen 

I likhet med alla andra kommuner och landsting i Sverige växer den offentliga sektorn i takt med samhällen och städer. Jönköping har under de senaste åren haft en gynnsam tillväxt i befolkning såväl som i näringslivet, vilket har gjort att även den offentliga sektorn har expanderat. 

Redan i dagsläget är Jönköpings kommun en större arbetsgivare än exempelvis Husqvarna. Det är även stor spridning på arbetsrollerna, totalt över 300 stycken, vilket ökar chanserna för att det finns anställningar som passar även dig.