Regionförbundet Jönköpings län är den politiska arenan för samverkan och hållbar utveckling. Vårt uppdrag är att samordna det regionala tillväxtarbetet mot målet en snabbare, öppnare och smartare region.

 • Bengts perspektiv

  Regionstyrelsens ordförande Bengt Dahlqvist (m) om regionens strategiska frågor

 • RUS – Regional utvecklingsstrategi

  RUS är beslutad, nu fortsätter processen framåt

 • Projektstöd

  Blanketter och allt du behöver veta för att söka projektmedel.

 • FoUrum – Social välfärd

  Länets kommuner utvecklar tillsammans kvaliteten inom socialtjänsten

 • Företagsjouren

  Ett neutralt stöd för företag i svårigheter

 • ReDA

  Regional Digital Agenda för Jönköpings län

 • E-utvecklingsrådet

  Effektiv e-utveckling i regionen

 • Europa Direkt

  En regional EU-guide

 • Miljösamverkan f

  Harsyra

  Ett samarbete som utvecklar miljötillsynen i länet

 • Götalandsbanan

  Stockholm - Jönköping - Göteborg

 • Region Jönköping

  Bilden av regionen bygger vi tillsammans

 • Småland Blekinge

  Fyra regionförbund samverkar på en internationell arena

Region jönköpings län 2015

Vi blir Region Jönköpings län 2015

2014-09-26Den 1 januari 2015 blir Jönköpings län en egen region. Då ombildas Regionförbundet och Landstinget till en så kallad regionkommun och byter namn till Region Jönköpings län.